Co robić z opakowaniami po środkach ochrony roślin?

Większość rolników, szczególnie tych mających duże gospodarstwa, stosuje różne nawozy i środki ochrony roślin, które gwarantują lepsze plony. Są one bardzo ważne, ponieważ ziemia stanowi dla rolników źródło utrzymania i liczą oni na dobre zbiory, które potem mogą sprzedawać. Środki chemiczne, produkty biobójcze chronią rośliny przed chorobami i szkodnikami, dlatego ich wykorzystanie ciągle rośnie, a z związku z tym także ilość zużytych po nich opakowań. Nie można ich jednak traktować jak zwyczajnych odpadów. Te klasyfikowane jako niebezpieczne, o czym mówią piktogramy na opakowaniu, muszą być według prawa oddawane do wyznaczonych punktów. Mogą to być to punkty sprzedaży, w których produkt został zakupiony (sklepy muszą przyjąć opakowanie po nim) lub firma zajmująca się wywozem odpadów, ale tylko taka, która posiada kod 15 01 10*. Informuje on, że dana firma posiada stosowne zezwolenie i działa zgodnie z prawem. Aby opakowania zostały przyjęte, muszą być jednak odpowiednio przygotowane – czyste i całkowicie opróżnione. Myje się je wodą (napełniając ćwierć opakowania), po czym mocno wstrząsa i wlewa pozostałości do opryskiwacza. Czynność tę należy powtórzyć trzy razy. Punkty sprzedaży nie pobierają żadnych opłat za puste opakowania, koszt ich zbiórki i recyklingu ponoszą firmy produkujące i importujące środki ochrony roślin, co powinno być dodatkową motywacją dla rolników do oddawania ich w odpowiednie miejsca. Na pewno nie można ich przekazywać firmom nie posiadającym uprawnień, bo w ten sposób popieramy ich działania niezgodne z prawem i nie wiemy, czy zostaną w odpowiedni sposób zagospodarowane, zagrażając przy tym człowiekowi i środowisku naturalnemu. Wszystkie legalnie zebrane opakowania, poddawane są recyklingowi i wykorzystywane do produkcji różnych elementów, dlatego warto postępować zgodnie z przepisami i odpowiednio je zabezpieczać, pamiętając że ważna jest każda sztuka.