Nowa ustawa tytoniowa

8 września 2016 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy „o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”, które swym zakresem obejmują producentów, importerów i dystrybutorów papierosów elektronicznych. Poprzedziła je uchwalona w 2014 roku nowa dyrektywa tytoniowa (TPD), która zdefiniowała e-papierosy jako produkty „powiązane z wyrobami tytoniowymi” i zastosowała wobec nich równie restrykcyjne przepisy jak dla wyrobów tytoniowych. Zgodnie z ustawą każdy produkt wprowadzony do obrotu, będzie musiał być wcześniej zgłoszony w rejestrze prowadzonym przez Biuro ds. Substancji Chemicznych. Takie zgłoszenie będzie jednak niemożliwe bez przeprowadzenia szczegółowych badań chemicznych i toksykologicznych. Zarówno na opakowaniu jednostkowym, jak i zbiorczym papierosów elektronicznych zawierających płyn nikotynowy oraz na pojemnikach zapasowych, ustawodawca nakazał zamieszczenie listy wszystkich składników wyrobu, informacji o zawartości nikotyny i jej ilości w przyjmowanej dawce. Wszystko po to, zagwarantować maksymalne bezpieczeństwo ich użytkownikom. Ustawa swoim zasięgiem objęła też płyny do napełniania e-papierosów, które zawierają nikotynę. Zgodnie z prawem będą one podlegały rejestracji, a producenci dodatkowo będą zobligowani do wykonywania analiz aerozolu, który wydobywa się z papierosów elektronicznych podczas ich palenia i przedstawienia wyników badań. Ich głównym celem jest wyeliminowanie ryzyka wystąpienia w aerozolu substancji toksycznych, które mogłyby stanowić zagrożenie dla człowieka. Ponadto maksymalna pojemność pojemnika z płynem będzie wynosiła 10 ml, a sam pojemnik będzie musiał posiadać specjalne zabezpieczenia chroniące przed otwarciem go przez dzieci i być wyposażony w system napełniania zgodny z normami europejskimi, ustalonymi przez Komisję Europejską.