Ochrona tajemnicy firmowej

We współczesnym świecie firmy z rozmaitych branż dysponują danymi, które z punktu widzenia konkurencji są bardzo cenne. Świadomość tego, że dane dotyczące pracowników i klientów, informacje o kontrahentach czy plany inwestycyjne, nie powinny trafić w niepowołane ręce, powinna sprawiać, że podjęte zostaną odpowiednie działania. W wielu sytuacjach wiąże się to w sposób bezpośredni z tajemnicą firmy, która może mieć rozmaity charakter. Niezbędne staje się więc podejmowanie działań oraz decyzji, które pozwolą na skuteczne zabezpieczenie danych, informacji oraz szeroko rozumianej tajemnicy firmy. Pozyskanie i dotarcie do nich odbywać się może rozmaitymi drogami, dlatego warto zwrócić uwagę na tę kwestię, by ustrzec się w przyszłości wielu problemów.

Korzystanie z odpowiedniego oprogramowania antywirusowego, szyfrującego i im podobnych, są dziś szczególnie zalecane. To bowiem na komputerach, dyskach i innych nośnikach przechowywane są rozmaite dane. Obejmują one nie tylko te bezpośrednio związane z funkcjonowaniem firmy, ale również plany dotyczące inwestycji i wyprzedzenia konkurencji, projekty, pomysły, jak również szereg notatek i innych, wydawałoby się mało przydatnych, informacji. Te jednak często pozwalają nie tylko na doskonałe poznanie kultury firmy i zasad w niej panujących, ale i samych pracowników, metod pracy, harmonogramu oraz wewnętrznych procedur, które w nieodpowiednich rękach mogą być naprawdę bardzo groźne. Odpowiednie oprogramowanie daje większą pewność, że dane będą właściwie chronione i zabezpieczone przed niekontrolowanym wyciekiem. Warto też dysponować kopiami zapasowymi, które będą przechowywane w strzeżonym miejscu. Taka kopia pozwoli w kryzysowej sytuacji odzyskać utracone dane. Coraz rzadziej konkurencji, ale innym osobom, chodzi tylko o poznanie planów firmy. Taka sytuacja jest co prawda niebezpieczna i nie powinna mieć miejsca, jednak inne możliwości są znacznie bardziej ryzykowne. Cyberprzestępca może starać się bowiem nie tylko usunąć, ale i zmienić informacje znajdujące się w komputerach oraz na innych nośnikach. Tworzy to wiele niebezpiecznych sytuacji, które mogą przerwać płynność finansową firmy, podważyć zaufanie do niej ze strony klientów, jak również wpłynąć na jej funkcjonowanie. W takich przypadkach kopia zapasowa jest niezbędna. Ważne stają się także odpowiednio zastosowane i realizowane procedury. Człowiek okazuje się bowiem często najsłabszym ogniwem i dotyczy to zasadniczo pracowników każdego szczebla. Wygoda, brak świadomości zagrożeń, a czasami ignorancja, sprawiają, że korzystamy ze słabych haseł, zapisujemy je w widocznych i łatwo dostępnych miejscach, dajemy dostęp do haseł i sprzętów osobo nieupoważnionym i popełniamy szereg innych mniejszych lub większych błędów. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na fakt, iż nie wszystkim pracownikom należy dawać dostęp do istotnych dla firmy danych oraz informacji. Ograniczone zaufanie, jak i korzystanie ze stosownych rozwiązań informatycznych oraz szkoleń w danej tematyce sprawia, że można znacząco i skutecznie podnieść poziom bezpieczeństwa w każdym przedsiębiorstwie bez względu na jego wielkość.