Nawozy mineralne i ich zastosowanie

W ostatnich latach można zauważyć ogromny postęp oraz rozwój sektora rolniczego. Dotyczy on zastosowania nowoczesnych maszyn oraz wprowadzenia technik zarządzania. Na rynku istnieje bardzo duża konkurencja, co sprawia, że tak ważne staje się przemyślane stosowanie nawozów mineralnych, potocznie określanych mianem sztucznych. Ich producenci wychodzą naprzeciw oczekiwani

Więcej

Tytoń - zmiana przepisów i nowe ograniczenia

Tytoń jest znany doskonale ludzkości od bardzo dawna. Wielowiekowa historia sprawiła, że na przestrzeni lat nauczyliśmy się korzystać z jego właściwości w bardzo rozmaity sposób. Nawet dziś odkrywamy nowe możliwości, co wiąże się przede wszystkim z wykorzystaniem papierosów elektronicznych. Wcześniej obok palenia tytoniu w formie papierosów, cygar czy fajki

Więcej

Restrykcyjna ustawa wymierzona w palaczy i producentów wyrobów tytoniowych

Z dniem 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która jest znacznie bardziej restrykcyjna i wprowadza wiele zmian odnośnie produkcji i sprzedaży papierosów elektronicznych. Od tego dnia zarówno ich, jak i pojemników z płynem, nie mogą kupić osoby niepełnolet

Więcej

Renoma znaku towarowego

Renomowany znak towarowy, pomimo tego, że jest pojęciem znanym od dawna, nie posiada konkretnej definicji ani w prawie międzynarodowym, ani też w polskim. Najważniejszych wskazówek na temat interpretacji renomy, możemy doszukać się jednak w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warto też dodać, że renomowane znaki towarowe są chronione zarówno pr

Więcej

Sukces szkoleń w innym wydaniu

Podstawą sukcesu każdej firmy jest ciągle dokształcanie się pracowników, dlatego tak ważny jest udział w branżowych konferencjach, seminariach czy szkoleniach. Dotyczy to także branży chemicznej, która ze względu na swą specyfikę, należy do bardzo wymagających. Z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę organizatorzy webinarium pod tytułem: „Karta charaktery

Więcej

Ochrona tajemnicy firmowej

We współczesnym świecie firmy z rozmaitych branż dysponują danymi, które z punktu widzenia konkurencji są bardzo cenne. Świadomość tego, że dane dotyczące pracowników i klientów, informacje o kontrahentach czy plany inwestycyjne, nie powinny trafić w niepowołane ręce, powinna sprawiać, że podjęte zostaną odpowiednie działania. W wielu sytuacjach wi

Więcej

Nowa ustawa tytoniowa

8 września 2016 roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy „o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych”, które swym zakresem obejmują producentów, importerów i dystrybutorów papierosów elektronicznych. Poprzedziła je uchwalona w 2014 roku nowa dyrektywa tytoniowa (TPD), która zdefiniowa

Więcej

Opakowania po środkach niebezpiecznych

Środki uznawane za niebezpieczne nie są transportowane i dostarczane dalszym odbiorcom luzem. Muszą mieć opakowanie dostosowane do konkretnych wymagań. Tak jak właściwe przepisy regulują postępowanie w przypadku tradycyjnych odpadów, tak samo odpowiednie regulacje powstały na potrzeby opakowań po środkach niebezpiecznych. Efektem wielu zabiegów jest Ustawa z 13 czerwca

Więcej