Pszczoły a środki ochrony roślin

Nawet dziś trudno byłoby się nam obejść bez owadów, a szczególnie pszczół. Ich rola związana z zapylaniem jest bezsprzeczna i sprawia, że korzystają na tym nie tylko pszczelarze, rolnicy, ale także całe społeczeństwo. Pszczoły nie są jedynie spotykane w okolicach pól uprawnych czy też na wsiach. Specjalnie dobrane gatunki pszczelich rodzin z powodzeniem współpracują z człowiekiem również w miastach. Problem jednak tkwi w tym, że od dłuższego czasu docierają sygnały o wymieraniu pszczół. Naukowcy doszukują się rozmaitych przyczyn takiego stanu rzeczy. Najczęściej zwraca się uwagę na negatywne oddziaływanie na pszczoły stosowanych powszechnie środków ochrony roślin. Ich nadużywanie, jak i stosowanie w czasie dziennego oblotu pszczół oraz w pobliżu pasiek, może doprowadzić do zatruć pszczół. O ile kwestie obrotu substancjami o charakterze biobójczym regulują przepisy, podobnie jak transport towarów niebezpiecznych, to już w przypadku ich zastosowania, należy odnieść się do instrukcji użytkowania. Nieprawidłowy dobór środków ochrony roślin i dawek, nieodpowiednia technika wykonywania zabiegu oraz niedostosowanie się do informacji zawartych na etykietach, to jedne z częściej spotykanych sytuacji. Zatrucia pszczół mają negatywne konsekwencje, które można i często łączy się ze spadkiem jakości i wydajności plonów. Praca pszczół nie ogranicza się tylko do produkowania miodu, który wiele osób ceni ze względów zdrowotnych, jak i smakowych. Pszczoły, mimo że są drobnymi owadami, odgrywają istotną rolę dla całego ekosystemu. To sprawia, że stosując środki oraz preparaty, należy szczególnie uważać i uwzględniać ich bezpieczeństwo i zdrowie. Stosując się do zaleceń producenta oraz zasad związanymi z opryskami, można osiągnąć zadowalające plony i zapewnić dobre warunki do pracy pszczół. Co ciekawe, można wynająć nawet rodziny pszczelne, które będą działały na naszą korzyść.