Renoma znaku towarowego

Renomowany znak towarowy, pomimo tego, że jest pojęciem znanym od dawna, nie posiada konkretnej definicji ani w prawie międzynarodowym, ani też w polskim. Najważniejszych wskazówek na temat interpretacji renomy, możemy doszukać się jednak w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Warto też dodać, że renomowane znaki towarowe są chronione zarówno przeprawo krajowe, jak i międzynarodowe. Z orzecznictwa Trybunału możemy wywnioskować, że powinny być one znane przez znaczną część odbiorców, do których skierowane są towary i usługi posiadające renomę. Trybunał nie określa jednak konkretnego odsetka odbiorców, przez który dany znak musi być rozpoznawalny. Do okoliczności, które są brane pod uwagę w przypadku ustalania renomy należą:

- udział znaku towarowego w rynku

- częstotliwość, zasięg terytorialny i okres używania znaku

- zakres i nakłady finansowe poniesione na działania promocyjne odnośnie znaku.

Trybunał Sprawiedliwości zajął też stanowisko w sprawie zakresu terytorialnego renomy.

Zgodnie z jego opinią, renomowany znak towarowy powinien być znany w istotnej części danego kraju, ale nie musi być on rozpoznawany na całym jego obszarze. W przypadku unijnego znaku, Trybunał uznał, że powinien cieszyć się on uznaniem w istotnej części obszaru UE lub tylko na terenie jednego państwa członkowskiego.

Renomowane znaki towarowe, kojarzą się z najwyższą jakością produktów, prestiżem, luksusem i wysoką ceną. Są symbolem zamożności i statusu społecznego oraz informują o pochodzeniu produktu od konkretnego producenta. Renomowane znaki towarowe bez wątpienia przyciągają uwagę klientów i gwarantują dobrą sprzedaż towarów, które je posiadają. Nic więc dziwnego, że często przywłaszczają sobie je osoby niepowołane, które liczą na szybki zysk, nie chcąc jednocześnie tracić czasu na budowanie pozycji marki na rynku i wydawać pieniędzy na kosztowne zabiegi promocyjno – reklamowe. Wielu nieuczciwych przedsiębiorców sprzedaje też podróbki luksusowych towarów, zawierających znak towarowy bardzo przypominający oryginał, pozbawiając zysku ich prawowitych właścicieli i oszukując swoich klientów.