Restrykcyjna ustawa wymierzona w palaczy i producentów wyrobów tytoniowych

Z dniem 8 września 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która jest znacznie bardziej restrykcyjna i wprowadza wiele zmian odnośnie produkcji i sprzedaży papierosów elektronicznych. Od tego dnia zarówno ich, jak i pojemników z płynem, nie mogą kupić osoby niepełnoletnie, a ich używanie jest zakazane w tych miejscach, w których obowiązuje zakaz palenia tradycyjnych papierosów ( szkoły, restauracje, urzędy, szpitale). Ustawodawca wprowadził także zakaz ich reklamowania i promocji oraz zakazał sprzedaży na odległość wyrobów tytoniowych, e-papierosów oraz pojemników z płynem do napełniania zawierających nikotynę, np. za pośrednictwem Internetu. Aby przedsiębiorcom łatwiej było dostosować się do zmian, wprowadzono okresy przejściowe. Warunkiem jest jednak dokonanie zgłoszenia w formie elektronicznej do Inspektora ds. Substancji Chemicznych do dnia 8 marca 2017 roku. W przypadku niespełnienia tego obowiązku, wyroby, które nie spełniają wymagań nowej ustawy, po 8 marca 2017 r. nie będą mogły znajdować się w obrocie. Do 31 grudnia 2016 roku sprzedawane mogą być wyroby tytoniowe opatrzone informacją, która nie spełnia wymagań ustawy nowelizacyjnej, a jest zgodna z wcześniej obowiązującym prawem. Prawodawca ustalił, że do 20 maja 2017 roku będzie można sprzedawać e-papierosy lub pojemniki zapasowe, które zostały wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie noweli. Jeżeli chodzi o sprzedaż papierosów mentolowych, które cieszą się w naszym kraju dużą popularnością, do 2020 roku obowiązuje okres przejściowy, co oznacza, że jeszcze przez 4 lata będzie je można kupić na takich samych zasadach jak obecnie.