Sukces szkoleń w innym wydaniu

Podstawą sukcesu każdej firmy jest ciągle dokształcanie się pracowników, dlatego tak ważny jest udział w branżowych konferencjach, seminariach czy szkoleniach. Dotyczy to także branży chemicznej, która ze względu na swą specyfikę, należy do bardzo wymagających. Z tego faktu doskonale zdają sobie sprawę organizatorzy webinarium pod tytułem: „Karta charakterystyki – połowa drogi do sukcesu”, które zajmowało się problematyką wprowadzania na do obrotu na rynek krajowy i unijny substancji i mieszanin chemicznych, a odbyło się 11 – ego października 2016 roku. W czasie kilkugodzinnego spotkania podzielonego na bloki tematyczne, dyskutowano o problemach i zagrożeniach, z którymi spotykają się w życiu codziennym przedsiębiorcy i eksperci. Omawiano m.in. tematykę kart charakterystyki, oznakowania i etykietowania produktu chemicznego, ale także wskazywano organy kontrolne w Polsce i ich uprawnienia.

Webinarium cieszyło się sporym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba uczestników, którzy zadawali ekspertom liczne pytania, często wykraczające poza zasadniczy temat dyskusji. W związku z tym postanowiono zorganizować kolejne tego typu spotkania, które ponownie będą wymianą myśli i poglądów oraz doskonałą okazją do zdobycia nowej wiedzy i nawiązania cennych kontaktów biznesowych.