Tytoń - zmiana przepisów i nowe ograniczenia

Tytoń jest znany doskonale ludzkości od bardzo dawna. Wielowiekowa historia sprawiła, że na przestrzeni lat nauczyliśmy się korzystać z jego właściwości w bardzo rozmaity sposób. Nawet dziś odkrywamy nowe możliwości, co wiąże się przede wszystkim z wykorzystaniem papierosów elektronicznych. Wcześniej obok palenia tytoniu w formie papierosów, cygar czy fajki, powszechne było wdychanie tabaki, jak również jego żucie. Rozmaite formy spożywania tytoniu mają również swoją historię oraz tradycję (szczególnie regionalną), w której można znaleźć pewne kulturowe i społeczne wzorce oraz upodobania. Choć na przestrzeni lat tytoniowi przypisywano liczne pozytywne właściwości, okazało się, iż ma on generalnie negatywny wpływ, co w dużym stopniu wiąże się z uzależnieniem i chorobami. Wszystko to sprawia, że ten rodzaj zagrożenia dla zdrowia oraz życia został już dawno zauważony przez wiele państw, które muszą reagować na pojawianie się nowych produktów również poprzez wprowadzanie regulacji i zakazów. W takim kontekście została wprowadzona ustawa z dnia 22 lipca 2016 roku – o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 24 sierpnia 2016 roku, która wprowadza szereg zmian w ustawie z dnia 9 listopada 1995 roku – o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Nowa ustawa była koniecznością, gdyż na rynku pojawiły się w ostatnich latach nowe produkty, które należało poddać stosownym regulacjom. Jednocześnie wprowadzono nowe słownictwo, co wymaga dokładniejszego zapoznania się ze słowniczkiem objaśniającym poszczególne hasła oraz wyrażenia. Ponadto wprowadzono pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o dostępność wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, jak i ich sprzedaż. W przepisach tych uwzględniono również regulacje zabraniające sprzedaży pojemników zapasowych do takich papierosów. Odpowiednie zakazy uwzględniły zarówno wiek konsumentów, jak również miejsca, w których takie wyroby wolno spożywać. Zakaz związany z paleniem wyrobów tytoniowych, został rozszerzony również o papierosy elektroniczne. W dużej mierze wiązało się to ze społecznym oczekiwaniem. Odpowiednimi zmianami zostały jednocześnie objęte podmioty odpowiedzialne za produkcję, import, reklamę i oznakowanie zarówno wyrobów tytoniowych, jak tych, które są z nimi powiązane.

Kwestie wyrobów tytoniowych stanowią w Unii Europejskiej ważny element dyskusji i regulacji, szczególnie w dobie pojawiania się na rynku wspomnianych papierosów elektronicznych. Ograniczając do nich dostęp, szczególnie w przypadku osób poniżej 18 roku życia, dąży się minimalizowania ich negatywnego wpływu na zdrowie obywateli. Podobny cel mają przepisy ograniczające sprzedaż na odległość. Stosowne regulacje odpowiadają również za kwestie umieszczania ostrzeżeń o charakterze zdrowotnym na właściwych wyrobach tytoniowych. Obejmuje to zarówno opakowania jednostkowe, jak również zbiorcze.

Znaczące zmiany, głównie o charakterze zaostrzającym, wiążą się z oznakowaniem, promocją i reklamą. Nowe opakowania oraz hasła nie mogą sugerować, że wyrób przynosi korzyści ekonomiczne, nie mogą też zachęcać do ich spożycia. Zakazane jest także sugerowanie nabywcom, że wyrób jest mniej szkodliwy od innych.