Używaj produktów biobójczych z umiarem!

W wielu gospodarstwach domowych, zakładach pracy czy szpitalach, stosuje się rozmaite środki oraz specjalistyczne preparaty, które mają właściwości biobójcze. Jest to związane z powszechnie pojawiającymi się zagrożeniami w postaci licznych bakterii i gryzoni, które zagrażają zdrowiu człowieka. Wiele osób, chcąc zapewnić najwyższą sterylność, korzysta w nadmiarze z takich środków we własnych domach, nie zdając sobie sprawy, że jest ona nie tylko nieosiągalna, ale często również szkodliwa. Nierzadko też produkty biobójcze są stosowane niezgodne ze wskazaniami producenta, a dodatkowo miesza się preparaty, których łączny skład jest toksyczny. Najbardziej narażone na takie niebezpieczne sytuacje są dzieci. Ponadto sterylne warunki nie są dla nich tak dobre jak się powszechnie sądzi. Wychowywane w ten sposób dzieci częściej chorują, bo ich układ odpornościowy nie został odpowiednio wykształcony, dlatego nie wolno nadużywać środków do dezynfekcji. Preparaty te zawierają drażniące składniki, które wpływają na układ oddechowy, a w przypadku bezpośredniego kontaktu - również na skórę, dlatego zawsze należy przy ich stosowaniu korzystać z rękawic ochronnych. Należy też zaznaczyć, że produkty biobójcze mają znacznie szersze zastosowanie niż tylko wykorzystanie w domowej łazience. Występują one również w postaci trutek, a niewłaściwe obchodzenie się z nimi, stwarza duże ryzyko dla dzieci, osób dorosłych, jak i zwierząt domowych. W przypadku połknięcia, należy poinformować lekarza o przeznaczeniu oraz składzie produktu, a najlepiej zabrać ze sobą również opakowanie. Produkty biobójcze mające oddziaływać na gryzonie, mogą wywoływać bardzo podobne skutki również i u człowieka. Takich preparatów nie należy przelewać i przesypywać do innych pojemników, ale zawsze przechowywać w oryginalnych opakowaniach, które posiadają odpowiednie zabezpieczenia, oznakowanie oraz wskazówki, jak należy postępować w przypadku zagrożenia. Nie wolno też zaopatrywać się w preparaty niewiadomego pochodzenia, nie mające polskich etykiet i okresu ważności. Jeżeli zachowamy wszystkie środki ostrożności, będziemy mogli cieszyć się i ich zalet i spać spokojnie.